TF-Sport AS 

Post- og fakturaadresse: Skotselvveien 741

Lager og besøksadresse: Skotselvveien 607

3330 Skotselv

Salg::+47 913 46 167
Lager: +47 905 04 975

E-post post@tfsport.no
E-post ivar@tfsport.no

 

Bestill katalog


 

Hybridgress

 

CoverLawn Hybridgress er enkelt forklart armering / netting hvor der er innknyttet kunstgressfiber.
CoverLawn Hybridgress brukes til å forsterke naturgress der slitasjen er for stor til at naturgresset i gjennom sesongen tåler belastningen; keeperområde, straffefelt, teknisk sone, utenfor sidelinjer (linjedommer – område), inngang fra garderobe osv eller rett og slett hele banen for å beholde følelsen det er å spille på naturgress.

CoverLawn er lett i installere over små flater og kan installeres hele året  -  men om Hybridgresset installeres om våren når man starter opp med sette i stand gressbanen vil Hybridgresset gro naturlig inn i gresset når gressveksten starter.
Når så CoverLawn Hybridgress er vel «adoptert» / grodd inn i naturgresset vil slitasjen i straffefelt og keeperområde bli minimal i løpet av sesongen.

Her har CoverLawn Hybridgress grodd inn i naturgresset og slitasjen i keeperområdet er minmal.

Det vil komme mer info de nærmeste dagene . . . . . . . .

CoverLawn leveres i bredder på 72 cm og prisen vil være ca kr. 380,- + frakt og mva.
Gressfrø og 10 kg sand pr kvm kommer som en tilleggskostnad. Men selve installasjonen kan gjøres av banemannskapet. Utførlig installasjonsveiledning kommer . . . . . . . . . .